Hoe kan ik producten overdragen naar een andere klant?

  Administratie

Producten overdragen naar een bestaande klant bij PCextreme.

Wanneer u een of meerdere over wil dragen aan een bestaande andere klant bij PCextreme, kan u dit via een verzoek via e-mail regelen.
Omdat de persoon of partij waar de producten aan overgedragen gaan worden ook de kosten voor de producten gaat dragen, moeten we ook van deze kant de bevestiging ontvangen dat de overdracht wenselijk is.

Samengevat moeten we dus twee mailtjes ontvangen:
1. Een mailtje vanaf het e-mailadres dat bij het account waar de producten nu onder staan, bij het primaire contactpersoon is opgegeven. In deze mail moeten duidelijk de producten beschreven staan die overgedragen moeten worden.
2. Een mailtje vanaf het e-mailadres dat bij het account waar de producten naar toe moeten worden overgedragen, bij het primaire contactpersoon is opgegeven. In deze mail moet duidelijk worden aangegeven dat het wenselijk is dat de overdracht plaatsvindt.

Het e-mailadres waarvan het verzoek moet komen is in de regel hetzelfde e-mailadres als waar u ook de facturen op ontvangt.

Producten overdragen naar een nieuwe klant bij PCextreme.

Op moment dat de persoon of partij waar u een of meerdere producten aan wil overdragen nog geen klant is bij PCextreme, zullen wij aanvullende informatie moeten ontvangen om de overdracht in behandeling te kunnen nemen. Onderstaand vindt u de stappen die in dat geval genomen moeten worden.

  1. Vul samen met de nieuwe eigenaar het formulier voor overdracht account / product(en) in en teken beide voor akkoord.
  2. Maak een kopie van uw legitimatie en die van de nieuwe eigenaar.
  3. Print onze Algemene Voorwaarden uit en laat de nieuwe eigenaar op iedere pagina een paraaf zetten.
  4. Stuur vervolgens het formulier en de 3 bijlagen gezamenlijk naar PCextreme.

U kan de ingevulde documenten via e-mail toesturen aan de support afdeling.

Let op:

  • De houder van een domeinnaam wijzigt niet, alleen het beheer wordt overgedragen.
  • Indien de oude en/of nieuwe eigenaar een zakelijke entiteit is, zal voor deze partij(en) in plaats van een kopie legitimatie een digitaal gewaarmerkt uittreksel KvK (niet ouder dan 3 maanden) en een kopie legitimatie van een zelfstandig bevoegde bestuurder (of alle gezamenlijk bevoegde bestuurders) moeten worden opgestuurd voordat wij het verzoek in behandeling kunnen nemen.
  • Het is mogelijk om via deze wijze uw colocated- of dedicated server overeenkomst over te dragen aan iemand anders. De nieuwe contractant zal een nieuwe overeenkomst ontvangen.
  • Onvolledige aanvragen worden niet in behandeling genomen.