Hoe stuur ik bezoekers door van HTTP naar HTTPS?

  Domains & SSL

De informatie in dit artikel betreft webdevelopment, en is een extra service voor onze klanten.
We kunnen geen garanties geven dat het onderstaande voor u werkt, maar doen natuurlijk ons uiterste best deze informatie up-to-date te houden.
Mocht u op,- of aanmerkingen hebben horen we het graag [link].

Wanneer u een SSL certificaat aan uw website gekoppeld hebt, dan wilt u dat uw bezoekers daar ook gebruik van maken.
Hiervoor moeten de bezoekers altijd doorgestuurd worden naar HTTPS.

Er zijn verschillende manieren om bezoekers van een website van HTTP naar HTTPS door te verwijzen.
In deze tutorial laat ik een aantal mogelijkheden zien welke werken met het .htaccess bestand.

Wanneer u een WordPress site gebruikt adviseren wij de plugin Really Simple SSL, in plaats van aanpassingen in het .htaccess bestand.

Verschillende voorbeelden

HTTP doorsturen naar HTTPS met behoud van www of zonder www:

http://voorbeeld.nl -> https://voorbeeld.nl
http://www.voorbeeld.nl -> https://www.voorbeeld.nl

RewriteEngine On
RewriteCond %{HTTP:X-Forwarded-Proto} !https
RewriteRule ^ https://%{HTTP_HOST}%{REQUEST_URI} [L,R=301]

HTTP doorsturen naar HTTPS met altijd www:

http://voorbeeld.nl -> https://www.voorbeeld.nl
http://www.voorbeeld.nl -> https://www.voorbeeld.nl

RewriteEngine On
RewriteCond %{HTTP_HOST} !^www\. [NC]
RewriteRule ^ https://www.%{HTTP_HOST}%{REQUEST_URI} [L,R=301]
RewriteCond %{HTTP:X-Forwarded-Proto} !https
RewriteCond %{HTTPS} off
RewriteRule ^ https://%{HTTP_HOST}%{REQUEST_URI} [L,R=301]


HTTP doorsturen naar HTTPS altijd zonder www:

http://voorbeeld.nl -> https://voorbeeld.nl
http://www.voorbeeld.nl -> https://voorbeeld.nl

RewriteEngine On
RewriteCond %{HTTP:X-Forwarded-Proto} !https
RewriteCond %{HTTP_HOST} ^(?:www\.)?(.*)$ [NC]
RewriteRule (.*) https://%1%{REQUEST_URI} [L,R=301]

HTTPS met www doorsturen naar HTTPS zonder www:

https://www.voorbeeld.nl -> https://voorbeeld.nl

RewriteEngine On
RewriteCond %{HTTP_HOST} ^www\.(.*)$ [NC]
RewriteRule ^(.*)$ http://%1/$1 [R=301,L]