Hoe stuur ik bezoekers door van HTTP naar HTTPS?

  Domains & SSL

Wanneer je een SSL certificaat aan je website gekoppeld hebt, dan wil je dat jouw bezoekers daar ook gebruik van maken. Hiervoor moeten de bezoekers altijd doorgestuurd worden naar HTTPS. Er zijn verschillende manieren om jouw website van HTTP naar HTTPS door te verwijzen. In deze tutorial laat ik je een aantal mogelijkheden zien welke werken met het .htaccess bestand.

Wanneer u een WordPress site gebruikt adviseren wij de plugin Really Simple SSL, in plaats van aanpassingen in het .htaccess bestand.

Verschillende voorbeelden

HTTP doorsturen naar HTTPS met behoud van www of zonder www:

http://voorbeeld.nl -> https://voorbeeld.nl
http://www.voorbeeld.nl -> https://www.voorbeeld.nl

RewriteEngine On
RewriteCond %{HTTP:X-Forwarded-Proto} !https
RewriteRule ^ https://%{HTTP_HOST}%{REQUEST_URI} [L,R=301]

HTTP doorsturen naar HTTPS met altijd www:

http://voorbeeld.nl -> https://www.voorbeeld.nl
http://www.voorbeeld.nl -> https://www.voorbeeld.nl

RewriteEngine On
RewriteCond %{HTTP_HOST} !^www\. [NC]
RewriteRule ^ https://www.%{HTTP_HOST}%{REQUEST_URI} [L,R=301]
RewriteCond %{HTTP:X-Forwarded-Proto} !https
RewriteCond %{HTTPS} off
RewriteRule ^ https://%{HTTP_HOST}%{REQUEST_URI} [L,R=301]


HTTP doorsturen naar HTTPS altijd zonder www:

http://voorbeeld.nl -> https://voorbeeld.nl
http://www.voorbeeld.nl -> https://voorbeeld.nl

RewriteEngine On
RewriteCond %{HTTP:X-Forwarded-Proto} !https
RewriteCond %{HTTP_HOST} ^(?:www\.)?(.*)$ [NC]
RewriteRule (.*) https://%1%{REQUEST_URI} [L,R=301]

HTTPS met www doorsturen naar HTTPS zonder www:

https://www.voorbeeld.nl -> https://voorbeeld.nl

RewriteEngine On
RewriteCond %{HTTP_HOST} ^www\.(.*)$ [NC]
RewriteRule ^(.*)$ http://%1/$1 [R=301,L]