htpasswd generator

Met een .htaccess bestand is het erg makkelijk om een folder of map te beveiligen met een wachtwoord. Deze methode heet ‘htaccess password protection’ of ‘htaccess authentication’, en werkt door het uploaden van twee bestanden: .htaccess en .htpasswd.

U plaatst deze bestanden in de map die u wil beveiligen met het wachtwoord.

De ‘.htaccess’ file, moet de volgende inhoud bevatten:

AuthType Basic
AuthName "Password Protected Area"
AuthUserFile /absolute/pad/naar/.htpasswd
Require valid-user

U hoeft alleen “/absolute/pad/naar/.htpasswd” te vervangen door het pad naar uw .htpasswd. Vervolgens moet u de .htpasswd file uploaden. Deze bevat de gebruikersnaam en het wachtwoord om toegang te krijgen tot de map.

Indien gewenst kan u in de .htpasswd meerdere gebruikers en wachtwoorden opnemen. U plaatst hiervoor een (1) gebruiker/wachtwoord per regel in de .htpasswd file.

 

Gebruikersnaam:

Wachtwoord: