Hoe kan ik een Archive Volume aanmaken?

  Objects & Archive

Het aanmaken van een Archive Volume kan via uw controlepaneel.
U logt hier in met uw e-mailadres en het bijbehorende wachtwoord.

Wanneer u dit heeft gedaan, klikt u boven in de menubalk op de optie “Products & Services”.
Vervolgens klikt u in het menu aan de linkerkant van uw pagina voor de optie “Archive”.
Onder de tekst “Archive” verschijnt een menuoptie “Volumes”. Achter deze optie staat een icoontje van een plus teken (+). Hier klikt u op.

U bent nu op de pagina waar we het volume gaan aanmaken. Op deze pagina worden een viertal zaken aan u gevraagd:

  1. Volume naam
   U geeft hier een schermnaam in om het volume makkelijk te kunnen herkennen, bijvoorbeeld ‘Backups Website’ o.i.d.
  2. Regio
   Hier kiest u het datacentrum waar u het volume wenst aan te maken. U kan er hier bijvoorbeeld bewust voor kiezen om uw backups op een andere geografische locatie dan uw website op te slaan.
  3. Grootte
   Hier selecteert u de gewenste grootte voor uw nieuwe volume.
  4. Password
   Hier stelt u het wachtwoord in waarmee u toegang krijgt tot uw volume. De gebruikersnaam wordt automatisch voor u gegenereerd.
   Wanneer u deze instellingen allemaal heeft ingegeven, wordt onderaan de pagina de knop “Create Volume” groen. Wanneer u deze aanklikt zal uw volume met de door u opgegegeven parameters worden aangemaakt voor u.

let op! Het aanmaken van het volume kan enkele seconden duren. Het is niet nodig om meerdere malen op de knop “Create Volume” te klikken; dit zal resulteren in het aanmaken van meerdere volumes.

Nadat u het volume heeft aangemaakt, wordt u geredirect naar de overzichtspagina van uw Archive producten.
De benodigde gegevens om in te loggen (hostname & gebruikersnaam) kan u verkrijgen door in het overzicht op het net aangemaakte volume te klikken.
Onder aan de pagina vindt u onder het kopje “Connection details” de benodigde gegevens.

Let op! Archive maakt gebruik van ZFS storage in een raid z2 configuratie. We passen hierbij actieve scrubbing toe, alsmede checksums van de data. Er vindt echter geen replicatie plaats naar een andere fysieke machine. Hoewel uw data voor 99,9999% veilig is, kan het in in zeer uitzonderlijke situaties altijd voorkomen dat er sprake is van dataverlies. Voor kritieke data adviseren wij dan ook altijd deze op meerdere fysieke locaties te plaatsen (bijvoorbeeld op 2 Archive Volumes in verschillende zones).