Hoe kan ik een Archive Volume verwijderen?

  Objects & Archive

Het verwijderen van een Archive Volume kan u realiseren via uw controlepaneel.
U logt hier in met uw e-mailadres en het bijbehorende wachtwoord.

Wanneer u dit heeft gedaan, klikt u boven in de menubalk op de optie “Products & Services”.
Vervolgens klikt u in het menu aan de linkerkant van uw pagina voor de optie “Archive”.
Onder de tekst “Archive” verschijnt een menuoptie “Volumes”. Deze optie klikt u aan.

U krijgt nu een overzicht van alle aangemaakte Archive Volumes onder het huidige account.
Wanneer u een volume wenst te verwijderen, klikt u op het rode prullenbak icoon rechts van het volume te.

Aangezien het verwijderen van een volume niet ongedaan gemaakt kan worden en eventuele data welke op het volume staat dus onherroepelijk verwijderd zal worden, vragen we u ter bevestiging de naam van het betreffende volume in te geven. Deze ingave is hoofdlettergevoelig.

Wanneer de ingegeven volume naam overeenkomt met de daadwerkelijke naam van het volume, wordt de knop ‘Delete Volume’ actief (rood van kleur). Wanneer u op deze knop drukt wordt het volume direct voor u verwijderd.