Waar kan ik de inloggegevens vinden voor mijn Archive Volume?

  Objects & Archive

De inloggegevens voor uw Archive Volume kan u opvragen via uw controlepaneel.
U logt hier in met uw e-mailadres en het bijbehorende wachtwoord.

Wanneer u dit heeft gedaan, klikt u boven in de menubalk op de optie “Products & Services”.
Vervolgens klikt u in het menu aan de linkerkant van uw pagina voor de optie “Archive”.
Onder de tekst “Archive” verschijnt een menuoptie “Volumes”. Deze optie klikt u aan.

U krijgt nu een overzicht van alle aangemaakte Archive Volumes onder het huidige account.
U klikt op deze pagina op het volume waarvan u de inloggegevens wenst op te vragen.

Op de pagina die nu opent vindt u onder het kopje “Connection details” de hostname (domein) en uw username.
Het wachtwoord is versleuteld opgeslagen en derhalve niet inzichtelijk. Mocht u deze niet meer weten kan u deze opnieuw instellen via de optie “Reset Password..” welke u onderaan het overzicht vindt.

De inloggegevens kan u gebruiken om via FTP en/of SSH te verbinden met uw volume.
Op deze pagina vindt u hier meer informatie over.