Hoe kan ik een domeinnaam koppelen aan mijn Server?

  Servers

Ik wil de website voor het domein op mijn eigen Server laten opvragen.

Om de website die getoont wordt bij het bezoeken van uw domein in de browser op uw eigen server te kunnen hosten, zal u in de DNS records van uw domein, de A en AAAA records naar uw Server moeten verwijzen. De A en AAAA records van een domein bepalen namelijk waar de inhoud van de website wordt opgevraagd.

Het DNS A record zal u moeten verwijzen naar het IPv4 adres van uw server. Het DNS AAAA record moet verwezen worden naar het IPv6 adres van de server.

Het is mogelijk (maar niet direct te adviseren) om het AAAA record achterwege te laten. Op moment dat er geen AAAA record aanwezig is, zal er namelijk teruggevallen worden op het A record.
Indien u ook de mail voor het domein afhandelt op deze server zal u ook de MXrecords naar de VM moeten verwijzen.

Ik wil de email voor het domein op mijn eigen Server afhandelen.

Waar de e-mail voor een domein wordt afgehandeld, wordt bepaald door de MX records in de DNS instellingen.

Een MXrecord mag echter niet naar een IPadres verwijzen. U zal dus eerst een A record aan moeten maken dat verwijst naar het IPadres van uw VM, in de regel wordt hier mail.domeinnaam.tld voor gebruikt.

Vervolgens kan u het MX10 record verwijzen naar mail.domeinnaam.tld. Het MX20 record kan u verwijzen naar ‘mx20.pcextreme.nl’.

Op moment dat u de mail voor het domein ook gaat afhandelen op uw Server, zal u ook een SPF record moeten samenstellen, en deze moeten opnemen in de DNS instellingen van het domein.

Tip: U kan een SPF record genereren via bijvoorbeeld de website spf-record.com.

Hoe kan ik de DNS records voor mijn domein aanpassen?

Een handleiding voor het aanpassen van de DNS records, vindt u op deze pagina.

Een concreet voorbeeld.

Onderstaand een afbeelding met een voorbeeld van hoe de DNS records er uit zouden kunnen zien op moment dat ik zowel de website als e-mail van het domein voorbeeld.xyz wil afhandelen op een server met het IPv4 adres 111.112.113.114 en het IPv6 adres 2a00:f10:ff03:1::104: