Welke regels kan ik in mijn .htaccess bestand gebruiken?

  Webhosting (Legacy)

LET OP: u kan .htaccess alleen gebruiken op Dynamic, Premium of Reseller hosting, dit werkt niet op Static pakketten.
PCextreme levert geen ondersteuning op scripting, en kan u dus niet helpen bij de werking of implementatie van onderstaande voorbeelden.

Geheugenlimiet PHP verhogen

php_value memory_limit 256M

U kan dit verhogen tot maximaal 256M

Uploadlimiet verhogen

php_value upload_max_filesize 20M
php_value post_max_size 20M

U kan dit verhogen tot maximaal 50M

Error reporting aanzetten

php_flag display_errors on

Clean URL’s

Stel u hebt een website met de onderstaande url:

http://www.domeinnaam.nl/nieuws/artikel.php?cat=1&id=1

Door onderstaande regels voor uw gebruik aan te passen en deze in het .htaccess bestand te zetten “vertaalt” de webserver uw links achter de schermen van een voor uw bezoeker duidelijke url naar een voor de webserver vindbare.

RewriteEngine On
RewriteRule ^nieuws/artikel/(.)/(.)/ nieuws/artikel.php?cat=$1&id=$2
RewriteRule ^nieuws/artikel/(.)/(.) nieuws/artikel.php?cat=$1&id=$2

Domein zonder www beschikbaar maken middels .htaccess

RewriteEngine On
RewriteCond %{HTTP_HOST} ^mijndomein.nl$ [NC]
RewriteRule ^(.*)$ http://www.mijndomein.nl/ [R=301,L]

Toegang tot website blokkeren voor bepaalde IPadressen

order allow,deny
deny from 123.123.123.123
allow from all